top of page
mod3652-1920x894.jpg

DECORI

MIPA DESIGN

 
DECORI phụ trách truyền thống của gạch terrazzo, khôi phục lại truyền thống cùng với thử nghiệm và công nghệ.

MODULO là một hệ thống thiết kế bao gồm 9 mô-đun đa giác; 8 là tuyến tính, 3 được cắt thành hình dạng. Hệ thống này là một sự hiện đại trên các sàn truyền thống của Venice. 

SLABS Kích thước lớn mở ra triển vọng mới và đủ linh hoạt để chơi với các mặt luôn mới. Terrazzo tiếp nhận các đặc tính kỹ thuật mới và thiết lập một xu hướng mới, bất chấp mọi hạn chế đối với sự sáng tạo. 

MADE IN ITALY 

HO CHI MINH CITY - HANOI - MODENA

ITALIA VIETNAM

bottom of page