top of page

NERO SICILIA

 

NERO SICILIA là đá nham thạch khai thác từ sườn núi Etna. 
Nhiệt độ cao được tạo ra bởi các thiết bị đặc biệt của chúng tôi làm biến đổi bề mặt của các tấm: một vật liệu tự nhiên mới được tạo ra, cải tiến về các tính năng kỹ thuật, độc quyền và do đó đặc biệt phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống hàng ngày hiện đại. 

textone_13.jpg

TEXTONE

MADE IN ITALY 

HO CHI MINH CITY - HANOI - MODENA

ITALIA VIETNAM

bottom of page