top of page

NORA_DESIGN ITALIANO                                               DESIGN_MATERIALS

NDI logo.png

VẬT LIỆU DÀNH CHO KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT

 

VẬT LIỆU THIẾT KẾ

KẾT CẤU

MÀU SẮC

ĐỘ PHẢN CHIẾU

BỀ MẶT KHÔNG GIAN

HÌNH DÁNG

CÁC ĐƯỜNG PHÂN GIỚI

KÍCH THƯỚC CÂC CHIỀU

CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN

PHÁT THẢO

THƠ CA

ĐAM MÊ

TẦM NHÌN

ĐỐI THOẠI

CÁC NGÔN NGỮ MỚI

SỰ NHIỄM BẨN

SỰ TƯƠNG PHẢN

GIẢI PHÁP

NGHIÊN CỨU

SÁNG TẠO

KHÁM PHÁ

LÀM BẰNG TAY/THỦ CÔNG

TRẢI NGHIỆM

GÓC CẮT

CHUYỂN ĐỔI

TRUYỀN THỐNG

MADE IN ITALY

ECOSURFACE

MADE IN ITALY 

HO CHI MINH CITY - HANOI - MODENA

ITALIA VIETNAM

bottom of page